Rowold’s in Amsterdam
De verdere ontwikkelingen van de familie Rowold zijn wat makkelijker te volgend. Er bestaat een kopie van een geboortebewijs van Herman Rowold gemaakt in 1813 tijdens de Franse overheersing. Herman was toen 54 en leefde waarschijnlijk al 30 jaar in Amsterdam. Waarom het geboortebewijs is gemaakt is niet duidelijk, maar het is hetzelfde jaar waarin Herman overlijdt. Het enige dat we hieruit kunnen opmaken, is dat er nog steeds contacten zijn tussen de Amsterdamse tak en de Duitse geboorteplaats.

We kennen de trouwdata van zijn beide broers (Gerhard in 1780 en Oltman in 1794) en de plaats van trouwen: Amsterdam. Als Johanna Hendrick, Gerhard oudste dochter wordt gedoopt, is Gerhard oudste broer peetvader en Gerhard’s enige zuster Margeretha was peetmoeder. Het is aan te nemen dat beide in person bij de doop aanwezig zijn geweest.

Wat verder met de familie in Oldenburg gebeurd is nog niet duidelijk. Ongelukkiger wijze zijn de kerkboeken van Oldenburg in een brand verloren gegaan. Er wonen nog steeds Rowold’s in Oldenburg maar een bewijzen van relatie tussen deze Rowold’s en die in Amsterdam zijn nog niet gevonden.

De Amsterdamse Rowold’s gaat het goed: Gerhard trouwt de Nederlandse Hendrika van Galen en krijgt negen kinderen, vijf dochters en drie zoons waarvan er een(Gerhard junior) als kind vroeg sterft. Oltman trouwt Elisabeth Rooseboom en krijgt vier zoons en twee dochters, terwijl Hermanus slechts één zoon krijgt die hij naar zijn oudere broer vernoemd.

Naast de drie broers komt ook nog  broer Martin naar Amsterdam, vermoedelijk veel later. Dat weten we uit een overlijdensakte waarin is opgenomen dat Martin Rowold op 13 mei 1790 in Amsterdam is overleden.

Margaretha Rowold, de zus van de drie broers komt ook naar Amsterdam, hetgeen te herleiden valt uit de doopregisters waarin zij voor een aantal neefjes en nichtjes de peettante is. Verder ontbreekt van Margaretha in  Amsterdam ieder spoor.

Rond 1800 waren er verschillende Rowold’s in Amsterdam.
De familie is niet erg creatief in het vinden van voornamen, Gerhard wordt drie keer vernoemd in vier jaar tijd en Dirk wordt twee gebruikt. Oltman is een ongebruikelijke Nederlandse voornaam, maar komt in de familie voor vanaf 1800 tot aan nu. De naam Oltman is moeilijk te registeren in de gemeentelijke administratie, in zijn huwelijks akte registeert Oltman zich als Autman Rowoud. Of dit nu een zaak is van slecht schrijven of van slecht uitspreken is niet duidelijk maar de fout wordt gecorrigeerd en de kinderen heten allemaal Rowold. De ongebruikelijke naam Oltman komt nog steeds in de familie voor. De jongste drager is nu (2007) 30 jaren jong.

Hoewel Jacob Bartholomeus, de zoon van Oltman Rowold (1803) geboren was als Rowold, is er tussen geboorte en zijn sterven een fout gemaakt. Jacob sterft als Rowald en al zijn nazaten dragen deze familienaam. Deze fout komt vaker voor. Ook  mijn achternaam wordt vaak verkeerd gespeld als Rowald.


Voornaam
Geboortejaar
Naam vader
Johannes
1787
Gerhard
Dirk
1791
Gerhard
Gerhard
1792
Gerhard
Gerhard
1796
Gerhard
Gerhard
1796
Hermanus
Bartholomeus
1795
Oltman
Dirk
1798
Oltman
Oltman
1803
Oltman
Hermanus
1809
Oltman