Kogel’s in Amsterdam
Bij de stamvaders van de Kogels zien we hetzelfde beeld als bij de Piller’s. Uitgaande van Abraham Nathan Kogel geboren 1819, is de vader Nathan Abraham geboren in 1779. De namen volgen precies de patroniemen. In het register van akten van naamsaanneming van Amsterdam komt de naam Kogel niet voor. De naam Kogel wordt door Levie Mozes KOGEL in 1702 Amsterdam  min of meer aangenomen. Waarom ‘Kogel’ is niet na te gaan.
In de registers van de begraafplaatsen Zeeburg en Muiderberg vinden de volgende vermelding terug:

Abraham Levie|Leib Kogel, geboren in 1744
Gehuwd ± 1780 met Anna Hijman  (ook Anaatje Heijman)
tussen 1773 en 1789 Amsterdam zijn op de begraafplaats Zeeburg de volgende feiten vastgelegd:
op 19 Elul 5533 (07-09-1773)- stillborn child
op 10 Ijar 5535 (10-05-1775)- " "
on 28 Shevat 5542 (12-02-1782)- "
op 1 Feb 1787 - "
op 8 Jan 1789 - "
op 27 Sep 1789 - " " of Abraham Levie Kogel.
in 1809= Abraham ben Leib Kugel, 65 jaar oud, gehuwd (in lottery?), met één oog, één zoon van 33 jaar (geb.±1776) en één dochter van 19 jaar (geb. ±1790)

Kinderen:.  
1) Nathan|Neta Abraham Kogel, geboren in 1780 in Amsterdam,
overleden 25 februari 1847 te Amsterdam,
begraven in Muiderberg
gehuwd in 1805 (19 Sivan 5565) te Amsterdam dtb 653/167;
Getuigen bruidegom: vader Abraham Levie;
Getuigen bruid  vader Salomon Samuel of Samuel Salomon.
Bruidegom: Neta ben Abraham Kugel;
Bruid: Beile/Bele Samuel|Zanwil geboren in 1780 te Amsterdam,dochter van Samuel|Zanwil Salomon|Zalman en Hendele Abraham Weere|Wehren  

In deze opsomming wordt naast de achternaam Kogel ook de naam Kugel genoemd in relatie tot de (wellicht verbasterde) voornaam Neta ben Abraham. De vader van de bruid van Nathan Abraham Kogel wordt aangeduid door Samuel Salomon of Zanwil ben Zalmanz. Het maakt het er al met al niet makkelijker op.

Om het nog ingewikkelder te maken hertrouwt Nathan Abraham Kogel in 1813 met Saartje Samuel (van) Kattenburg. Gelukkig is hiervan een huwelijksakte:
Op heden  den vijfentwintigste july des jaars 1800 dertien
des namiddags ten half een uren, zijn voor ons G. ten Sande
Adjunct Maire der stad Amsterdam, als ambtenaar van den burgelijke stand verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Nathan Abraham Kogel van Amsterdam schoenlapper, oud vier en dertig jaren wonende alhier Weduwnaar van Beletje Samuels van Vuren, Meerderjarig, zoon van Abraham Levie Kogel Bakker en Anaatje Heijmans beide wonende alhier.
ten enen zijde
en  Saartje Samuel Kattenburg van Amsterdam zonder beroep oud negentien Jaren wonende alhier, minderjarige dochter van Samuel Samuelszoons overleden en Hannaatje Abraham , Koopvrouw .... alhier woonachtig

Alhier geschied den negende en elfde july laatsleden, ten tweede de ........ van de bruidegom, ten derden de geboorte acte van de bruid,

Inmiddels heet de eerste echtgenoot Beile/Bele Samuel|Zanwil nu inmiddels Beletje Samuels van Vuren en is de negentienjarige dochter genoemd in de begrafenisakte wellicht zijn tweede echtgenote. Vermoedelijk (gezien de namen genoemd in de eerste huwelijksakte vergeleken met die van de begrafenisakte) is zijn tweede echtgenote de zuster van de eerste, niet ongebruikelijk in die dagen.

Van Nathan Abraham zijn kleinzoon gaat het volgende verhaal:
Volgens overlevering 'moest' Nathan trouwen met een niet-joods meisje en is toen door zijn vader verstoten. Het is niet duidelijk of Nathan door zijn vader werd verstoten of dat Nathan zijn zoon Sam verstootte toen hij Alida de Roos trouwde.
Nathan werkte bij de textielhandel Joachimstall in de Warmoesstraat als knecht. Daar heeft hij Catherina Agatha Valk ontmoet waar hij later mee is getrouwd.
Catherina Agatha Valk  verbleef vermoedelijk enige tijd in het Waalse Weeshuis. Suze herinnert zich nog dat haar grootmoeder Franse liedjes voor haar zong. Dat zij werkte bij Joachimstall is nog niet bevestigd. Volgens overlevering is zij binnen recordtijd joods geworden (of gemaakt) om er voor te zorgen dat hun eerste kind Griet geen bastaard zou worden. Wellicht is Catherina Agatha Valk een wees uit een hugenotengezin, die vanuit het Waals weeshuis als dienstmeisje is geplaatst bij de familie Joachimstall.
Van Nathan Kogel en Agahta Valk dateren de eerste foto’s.
Nathan is tot zijn 65ste bij Joachimstall gebleven en is daar voor ook geridderd wegens lange en trouwe dienst.
Nathan was zo vertrouwd met de familie Joachimstall, dat hij geregeld geld ging halen bij de Twentse Bank (waar Leo Piller later werkte). Op een dag krijg hij honderd gulden te veel mee. Toen hij dat aan de kassier van de Twentse bank meldde, zei deze dat 'de bank geen fouten maakte' en sloot het loket. Nathan heeft dit bij thuiskomst gemeld en na navraag van de heer Joachimstall bij de Twentse Bank was een kasverschil van honderd gulden ontdekt. De volgende keer dat Nathan geld kwam halen, werd hem dat door de directeur zelf overhandigd (wellicht met een dikke sigaar).

Nathan was zeer vroom en kende alle gebeden uit zijn hoofd. Hierdoor kon op feestdagen als chanoeka het wachten op het eten lang duren. Leo en Suze aten daar op deze dagen en als tijdverdrijf namen zij ieder een kaars uit de chanoeka-lamp en deden de wedstrijd wiens kaarsje het eerst was opgebrand.
Het eten stond op sabbat dan ook altijd op het petroleumstel dat vrijdag vóór zonsondergang werd aangestoken.
Aan de deur hadden zij een mezousah waarin een klein gebedsrolletje  was opgeborgen. Leo was daar als de dood voor want ze hadden

Van Nathan Kogel en Agatha Valk dateren de eerste familiefoto’s. De foto’s zijn niet gedateerd, maar vermoedelijk gemaakt in de tweede helft van de negentiende eeuw. De fotograaf is niet bekend.